un Workmonitor Intro

Popis produktu

Systém Workmonitor je určen k okamžitému a přehlednému zobrazení stavu výrobních strojů, ke sledování jejich běhu a k počítání jejich pracovních cyklů. Je tedy nástrojem určeným pro zvýšení efektivity výroby a k minimalizaci prostojů.

U každého stroje je umístěna malá monitorovací jednotka, která přenáší zajímavé údaje po síti LAN. Je možné měřit čas běhu stroje a počet jeho pracovních cyklů. Přenášen může být i další signál – ALARM –, který upozorní obsluhu stroje na problém. Systém také umožňuje identifikaci pracovníků a jejich činností pomocí čtečky čárových kódů. Údaje z celé výroby mohou být ukládány do databáze či propojeny na podnikový ERP systém. K dispozici je také přehled aktuálního stavu i historie. Zobrazení může být filtrováno podle strojů, sekcí výroby, směn či času od-do. Jsou zobrazeny tyto údaje (graficky i číselně, pro každý stroj):

  • Čas běhu a počet cyklů za každou uplynulou hodinu
  • Čas běhu a počet cyklů v právě probíhající hodině
  • Celkový čas běhu a počet cyklů za směnu nebo vybraný časový úsek
  • Vytíženost každého stroje
  • Vytíženost každého pracovníka

Údaje z WorkMonitoru mohou být přenášeny přes Ethernet i na další pracoviště nebo na počítače odpovědných pracovníků.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 3 Kontinuální: 3

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

 

Monitoring a řízení výroby


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

 

Automotive, Chemická výroba, Spotřební zboží, Energetika, Elektronika a mechatronika, Potravinářství, Nábytek a zpracování dřeva, Stroje a nástroje, Kovovýroba, Plasty a guma, Tiskařský průmysl


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 

Řízení a monitoring výroby, Dohledatelnost výroby, Sběr dat ze strojů


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

 

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Stavy strojů, Historizace dat


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

 


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

 

Česko, Slovensko


Kontakní informace

Výrobce řešení Workmonitor s.r.o.
Produktové stránky WorkMonitor

Popis produktu

iMPROVE iT! umožňuje monitorování a nastavování parametrů výrobního procesu, včetně výměny informací mezi výrobou a podnikovými informačními systémy v reálném čase. Cílem systému iMPROVE iT! je poskytnout uživatelům kvalitní a včasné podklady pro zkrácení rozhodovacího taktu, pro zvýšení kvality, pro přechod k bezpapírové výrobě a důvěryhodnou podporu v procesu trvalého zlepšování. Systém je postaven na nejmodernějších technologiích v souladu s principy Průmyslu 4.0, Big data a kybernetické bezpečnosti (mezinárodní standard ISA/ IEC 62443). iMPROVE iT! je koncipován jako modulární, rozšířitelný systém, flexibilní k požadavkům uživatelů a přitom nesoucí všechny výhody ,,krabicového" software.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 9 Kontinuální: 9

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

 

Monitoring a řízení výroby, Rozvrhování výroby, Správa kvality, Výrobní logistika


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

 

Letectví a obrana, Automotive, Chemická výroba, Energetika, Elektronika a mechatronika, Potravinářství, Stroje a nástroje, Petrochemie, Kovovýroba, Kosmetický průmysl


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 

Řízení a monitoring výroby, Rozvrhování výroby, Výrobní logistika, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Výrobní kontrola kvality, Zpracování procesních dat, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy, Vizualizace výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 

SPC (statistická procesní kontrola), Konfigurace strojů (DNC, ...), Eskalační a alarmový systém, Kvalifikace personálu, Správa energie, Dynamické řízení výroby, Správa obalových jednotek, Správa nástrojů, Řízení toku materiálu, Výroba jedinečných kusů


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

 

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Neshodná výroba, Stavy strojů, Procesní parametry, Kontrolní stanice, Konfigurace strojů (NC programy, ...), Historizace dat


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

 

Editace a vytváření reportů, Integrovatelnost reportů do aplikace, Vytváření a editace vlastních obrazovek, Uživatelský editor vizualizačních obrazovek, Veřejné API, Uživatelská lokalizace, Plugin architektura, Uživatelský editor work flow, Uživatelská konfigurace chování systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

 

Česko, Dánsko, Polsko, Slovensko, Spojené státy americké


Kontakní informace

Výrobce řešení SCADA Servis s.r.o.
Integrátor řešení SCADA Servis s.r.o.
Produktové stránky iMPROVE iT!

un Diames Intro

Popis produktu

DIAMES je proaktivní MES systém pracující v reálném čase, který rozšiřuje rozsah z ERP výrobního plánovacího prostředí do dílenské úrovně a poskytuje sadu integrovaných funkcionalit pro údržbu, řízení kvality, lidské zdroje a sledování výrobků (materiálu). Tyto možnosti tvoří podmínky, které ústí v efektivní a udržitelný proces zlepšování v oblasti celkové efektivity výroby a kapacity výroby a dále redukuje náklady v souladu se stanovenými cíli.
DIAMES online monitoruje kritické aktivity, výkon, dobu chodu, všechny druhy prostojů, klíčové kvalitativní ukazatele, výkony, … Tyto klíčové ukazatele jsou měřeny proti výrobním normám poskytovaným ERP systémem. Manažeři a operátoři výrobních center používají DIAMES služby a nástroje k vizualizaci jednotlivých výrobních procesů a celkových aktivity závodu. Tyto informace dostupné v reálném čase kombinované s osobní zkušeností specifických firemních byznys procesů, umožňují okamžitý zásah vedoucí k navýšení produktivity a redukci identifikovaných ztrát.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 8 Šaržovitá: 1 Kontinuální: 1

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Elektronika a mechatronika, Výroba kabelů a vodičů, Plasty a guma


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Řízení a monitoring výroby, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...)


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

Veřejné API


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Čína, Jihoafrická republika, Německo, Spojené státy americké, Švýcarsko


Kontakní informace

Výrobce řešení CSM Systems AG
Integrátor řešení CSM Systems AG
Produktové stránky DIAMES

Popis produktu

Gatema MES je výrobní informační systém, zaměřený na sběr, monitoring a vyhodnocování dat ve výrobě. Je úzce propojen s informačním systémem HELIOS. Technická příprava a plánování výroby standardně probíhá přímo v informačním systému HELIOS. Gatema MES zajišťuje sledování a řízení výroby v reálném čase, včetně sběru dat ze strojů. Data jsou dlouhodobě ukládána z důvodu zachování historie.
Gatema MES podporuje zobrazování výrobní dokumentace přímo na pracovišti. Je tedy i nástrojem pro zavedení bezpapírové výroby. V kombinaci s vytváření skladových dokladů podporuje systém hlídání šarží metodou FIFO, včetně zajištění zpětné dosledovatelnosti. Data lze vyhodnocovat jak z prostředí systému Gatema MES, tak i z informačního systému HELIOS.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

 

Diskrétní: 7 Šaržovitá: 6 Kontinuální: 2

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

 

Monitoring a řízení výroby, Rozvrhování výroby, Správa kvality, Výrobní logistika


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

 

Letectví a obrana, Automotive, Chemická výroba, Spotřební zboží, Elektronika a mechatronika, Potravinářství, Výroba kabelů a vodičů, Stroje a nástroje, Farmacie, Lakování, Kovovýroba, Plasty a guma, Tiskařský průmysl


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 

Řízení a monitoring výroby, Rozvrhování výroby, Výrobní logistika, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Výrobní kontrola kvality, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy, Vizualizace výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 

Řízení změn, Správa nástrojů, Řízení toku materiálu, Výroba jedinečných kusů


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

 

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Neshodná výroba, Stavy strojů


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

 

Editace a vytváření reportů, Integrovatelnost reportů do aplikace, Uživatelská lokalizace, Uživatelská konfigurace chování systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

 

Česko, Slovensko


Kontakní informace

Výrobce řešení Gatema IT a.s.
Integrátor řešení Gatema IT a.s.
Produktové stránky Gatema MES

Popis produktu

AMIEGO je moderní a univerzální MES řešení pro správu a vizualizaci vašeho produkčního prostředí. Klíčovým rysem řešení je plně cloudový přístup. Tedy každý nový uživatel je novým účtem v centrálním cloudovém řešení. Dalším význam rysem řešení je dostupnost klíčových informací online a to celkováé účinnosti zařízení (OEE) a vizualizace probíhající práce.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 8 Šaržovitá: 2 Kontinuální: 2

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Spotřební zboží, Plasty a guma


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Řízení a monitoring výroby, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Neshodná výroba, Stavy strojů


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

Veřejné API


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Čína, Německo, Švýcarsko


Kontakní informace

Výrobce řešení CSM Systems AG
Integrátor řešení CSM Systems AG
Produktové stránky Amiego