Procesy a funkcionality pokrývané systémy typu MES / MOM se dají rozdělit do několika základních oblastí. Zdaleka ne každý MES / MOM systém pokrývá všechny tyto oblasti, a právě toto členění nám může pomoci lehčeji se zorientovat a zařadit si je do správné kategorie. Konkrétně se jedná o následující oblasti: Řízení a monitoring výroby, Detailní rozvrhování výroby, Řízení kvality, Údržba a Výrobní logistika. Na obrázku níže můžete vidět, jak tyto oblasti zapadají do celého základního procesu výrobního podniku a jaké jsou jejich návaznosti na nadřazené informační systému typu ERP v Level 4.

un ManufacturingArea All

Řízení a monitoring výroby

Detailní rozvrhování výroby

Řízení kvality

Údržba

Výrobní logistika