un HYDRA Intro

Popis produktu

Produkt HYDRA je - jako typický příklad výrobního informačního systému (Manufacturing Execution System, MES) - synonymem pro vertikální integraci mezi výrobní a podnikovou úrovní řízení, která překonává prostor mezi technicky orientovanou platformou strojů a zařízení a spíše obchodně orientovaným světem podnikových systémů (ERP).

Jako integrované modulární systémové řešení pro oblast výroby, lidských zdrojů a řízení jakosti zajišťuje HYDRA nejen potřebnou plynulost informačního toku, ale umožňuje získané informace pořizovat a vyhodnocovat z mnoha různých pohledů a poskytovat je manažerům a plánovačům výroby pouhým stiskem jediného tlačítka. Pro zefektivnění činností při sledování a řízení výroby je systém HYDRA nejlepším řešením s celou řadou výhod:

  • rozhraní mezi běžnými systémy ERP, HR a TQM
  • rozhraní mezi stroji, zařízením a měřícími nástroji
  • jednoduchá konfigurace a přizpůsobení funkcí
  • on-line pořizování a zpracování dat
  • standardní řešení nezávislé na odvětví
  • koncepce integrovaného systému
  • modulární struktura

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 9 Kontinuální: 4

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby, Rozvrhování výroby, Správa údržby, Správa kvality, Výrobní logistika


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Letectví a obrana, Spotřební zboží, Elektronika a mechatronika, Potravinářství, Stroje a nástroje, Hornictví, Plasty a guma


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Řízení a monitoring výroby, Rozvrhování výroby, Výrobní logistika, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Výrobní kontrola kvality, Zpracování procesních dat, Řízení údržby, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy, Vizualizace výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

SPC (statistická procesní kontrola), Konfigurace strojů (DNC, ...), Kvalifikace personálu, Správa energie, Dynamické řízení výroby, Správa obalových jednotek, Řízení změn, Správa nástrojů


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Neshodná výroba, Stavy strojů, Procesní parametry, Kontrolní stanice, Konfigurace strojů (NC programy, ...)


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

Editace a vytváření reportů, Integrovatelnost reportů do aplikace, Vytváření a editace vlastních obrazovek, Uživatelský editor vizualizačních obrazovek, Veřejné API, Uživatelská lokalizace, Plugin architektura, Uživatelský editor work flow, Uživatelská konfigurace chování systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Belgie, Bulharsko, Česko, Čína, Dánsko, Egypt, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Švýcarsko


Kontakní informace

Výrobce řešení MPDV Mikrolab GmbH
Integrátor řešení MPDV Mikrolab GmbH
Produktové stránky MES HYDRA