un Workmonitor Intro

Popis produktu

Systém Workmonitor je určen k okamžitému a přehlednému zobrazení stavu výrobních strojů, ke sledování jejich běhu a k počítání jejich pracovních cyklů. Je tedy nástrojem určeným pro zvýšení efektivity výroby a k minimalizaci prostojů.

U každého stroje je umístěna malá monitorovací jednotka, která přenáší zajímavé údaje po síti LAN. Je možné měřit čas běhu stroje a počet jeho pracovních cyklů. Přenášen může být i další signál – ALARM –, který upozorní obsluhu stroje na problém. Systém také umožňuje identifikaci pracovníků a jejich činností pomocí čtečky čárových kódů. Údaje z celé výroby mohou být ukládány do databáze či propojeny na podnikový ERP systém. K dispozici je také přehled aktuálního stavu i historie. Zobrazení může být filtrováno podle strojů, sekcí výroby, směn či času od-do. Jsou zobrazeny tyto údaje (graficky i číselně, pro každý stroj):

  • Čas běhu a počet cyklů za každou uplynulou hodinu
  • Čas běhu a počet cyklů v právě probíhající hodině
  • Celkový čas běhu a počet cyklů za směnu nebo vybraný časový úsek
  • Vytíženost každého stroje
  • Vytíženost každého pracovníka

Údaje z WorkMonitoru mohou být přenášeny přes Ethernet i na další pracoviště nebo na počítače odpovědných pracovníků.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 3 Kontinuální: 3

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

 

Monitoring a řízení výroby


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

 

Automotive, Chemická výroba, Spotřební zboží, Energetika, Elektronika a mechatronika, Potravinářství, Nábytek a zpracování dřeva, Stroje a nástroje, Kovovýroba, Plasty a guma, Tiskařský průmysl


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 

Řízení a monitoring výroby, Dohledatelnost výroby, Sběr dat ze strojů


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

 

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Stavy strojů, Historizace dat


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

 


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

 

Česko, Slovensko


Kontakní informace

Výrobce řešení Workmonitor s.r.o.
Produktové stránky WorkMonitor