Popis produktu

iMPROVE iT! umožňuje monitorování a nastavování parametrů výrobního procesu, včetně výměny informací mezi výrobou a podnikovými informačními systémy v reálném čase. Cílem systému iMPROVE iT! je poskytnout uživatelům kvalitní a včasné podklady pro zkrácení rozhodovacího taktu, pro zvýšení kvality, pro přechod k bezpapírové výrobě a důvěryhodnou podporu v procesu trvalého zlepšování. Systém je postaven na nejmodernějších technologiích v souladu s principy Průmyslu 4.0, Big data a kybernetické bezpečnosti (mezinárodní standard ISA/ IEC 62443). iMPROVE iT! je koncipován jako modulární, rozšířitelný systém, flexibilní k požadavkům uživatelů a přitom nesoucí všechny výhody ,,krabicového" software.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 9 Kontinuální: 9

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

 

Monitoring a řízení výroby, Rozvrhování výroby, Správa kvality, Výrobní logistika


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

 

Letectví a obrana, Automotive, Chemická výroba, Energetika, Elektronika a mechatronika, Potravinářství, Stroje a nástroje, Petrochemie, Kovovýroba, Kosmetický průmysl


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 

Řízení a monitoring výroby, Rozvrhování výroby, Výrobní logistika, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Výrobní kontrola kvality, Zpracování procesních dat, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy, Vizualizace výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 

SPC (statistická procesní kontrola), Konfigurace strojů (DNC, ...), Eskalační a alarmový systém, Kvalifikace personálu, Správa energie, Dynamické řízení výroby, Správa obalových jednotek, Správa nástrojů, Řízení toku materiálu, Výroba jedinečných kusů


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

 

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Neshodná výroba, Stavy strojů, Procesní parametry, Kontrolní stanice, Konfigurace strojů (NC programy, ...), Historizace dat


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

 

Editace a vytváření reportů, Integrovatelnost reportů do aplikace, Vytváření a editace vlastních obrazovek, Uživatelský editor vizualizačních obrazovek, Veřejné API, Uživatelská lokalizace, Plugin architektura, Uživatelský editor work flow, Uživatelská konfigurace chování systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

 

Česko, Dánsko, Polsko, Slovensko, Spojené státy americké


Kontakní informace

Výrobce řešení SCADA Servis s.r.o.
Integrátor řešení SCADA Servis s.r.o.
Produktové stránky iMPROVE iT!