Editace a vytváření reportů
Integrovatelnost reportů do aplikace
Vytváření a editace vlastních obrazovek
Uživatelský editor vizualizačních obrazovek
Veřejné API
Uživatelská lokalizace
Plugin architektura
Uživatelský editor work flow
Uživatelská konfigurace chování systému