un PHARIS intro

Popis produktu

MES PHARIS® je modulární výrobní informační systém (anglicky Manufacturing Execution System - MES). Jeho úkolem je výrobu připravit, zahájit, řídit, získávat data z výroby a provádět její vyhodnocení.Jedná se o plnohodnotný výrobní systém pro přípravu a řízení výroby, pokrývající potřeby výroby od okamžiku vystavení výrobního příkazu, přes odvádění výroby až po propuštění a zaskladnění produktu. Zajišťuje kontinuální sledování a řízení výroby v reálném čase, sběr dat z technologických zařízení (vstřikovací lisy, CNC stroje, montážní linky, frézy, brusky…) a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací. Následně pak poskytuje nástroje pro efektivní analýzu výroby, hodnocení efektivity výrobních zařízení a sledování vytíženosti strojů.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 2 Kontinuální: 2

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby, Rozvrhování výroby, Správa údržby, Správa kvality, Výrobní logistika


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Letectví a obrana, Spotřební zboží, Nábytek a zpracování dřeva, Stroje a nástroje, Lakování, Plasty a guma


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Řízení a monitoring výroby, Rozvrhování výroby, Výrobní logistika, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Výrobní kontrola kvality, Zpracování procesních dat, Řízení údržby, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy, Vizualizace výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Konfigurace strojů (DNC, ...), Eskalační a alarmový systém, Kvalifikace personálu, Automatická vnitřní lokace, Správa obalových jednotek, Řízení změn, Správa nástrojů, Výroba jedinečných kusů


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Neshodná výroba, Stavy strojů, Procesní parametry, Kontrolní stanice, Konfigurace strojů (NC programy, ...), Historizace dat


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

Editace a vytváření reportů, Integrovatelnost reportů do aplikace, Uživatelský editor vizualizačních obrazovek, Veřejné API, Uživatelská lokalizace, Plugin architektura, Uživatelská konfigurace chování systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Bulharsko, Česko, Dánsko, Rumunsko, Slovensko


Kontakní informace

Výrobce řešení UNIS, a.s.
Integrátor řešení

UNIS, a.s. 

IPM SOLUTIONS, s.r.o.

S&T Slovenija

Produktové stránky MES PHARIS