un ACT IN profile

Popis produktu

Act-in MES je moderní výrobní informační systém stojící na více jak 30-ti letých zkušenostech mezinárodní skupiny Act-in Group s technickou a procesní podporou průmyslových výrobních podniků v mnoha evropských zemích a mnoha výrobních odvětvích.
Hlavní moduly zaměřené na on-line sběr dat, monitorování, plánování a řízení výroby, řízení výrobní dokumentace, plánování a řízení údržby strojů a nástrojů, plánování a řízení kvality a SPC, kontrolu procesních podmínek a traceabilitu úspěšně využívají přední výrobci v automobilovém a leteckém průmyslu, strojírenství, elektrotechnice, plastikářském průmyslu, nábytkářském a dřevozpracujícím průmyslu, papírenském průmyslu, textilním průmyslu a potravinářském průmyslu v Česku, Německu, Velké Británii, Holandsku, Belgii, Slovensku, Francii, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, Srbsku, Maďarsku, Portugalsku, Spojených Státech a Mexiku.
Systém přichází na český trh od českého vývojářského a implementačního centra, které je zárukou rychlé a efektivní implementace včetně následné servisní podpory. Odborníci Act-in provádějí zákazníky od prvotní analýzy, návrhu řešení až po implementaci a předání systému s maximální znalostí prostředí výrobních společností a potřeb pro zvyšování produktivity a efektivity jejich výroby.
Act-in MES má modulární skladbu a zákazníci si tak mohou vybírat samostatné moduly a submoduly dle jejich aktuálních potřeb a finančních možností. Hlavní členění modulů je dle jejich primárního zaměření na on-line sběr dat ze strojů a pracovišť, monitorování výroby, plánování a řízení výroby, řízení údržby, řízení kvality a traceability, vizualizaci výroby a výkonnostní analýzy.
Modularita systému vede k jeho úspěšnému nasazování jak u velkých, tak i malých a středních podniků v rekordně krátkém čase a s rychlou návratností investic.
Kromě vysoké modularity patří mezi klíčové vlastnosti sytému a schopnosti implementačního týmu patří rovněž snadná integrace se systémy třetích stran jako například ERP systémy SAP, Axapta, Navision, Oracle, JD Edwards, MfG Pro, Helios, Karat, Dimenze, QI, Infor apod., stejně jako snadné připojení a on-line čtení dat ze všech typů strojů, linek, stanic a výrobních, kontrolních a manipulačních zařízení s různými řídicími systémy a komunikačními protokoly.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 5 Kontinuální: 3

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby, Rozvrhování výroby, Správa údržby, Správa kvality, Výrobní logistika


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Letectví a obrana, Automotive, Spotřební zboží, Elektronika a mechatronika, Potravinářství, Nábytek a zpracování dřeva, Výroba kabelů a vodičů, Hutnictví, Stroje a nástroje, Farmacie, Lakování, Papírenský a celuózový průmysl, Kovovýroba, Plasty a guma, Tiskařský průmysl, Textilní a kožařský průmysl


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Řízení a monitoring výroby, Rozvrhování výroby, Výrobní logistika, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Výrobní kontrola kvality, Zpracování procesních dat, Řízení údržby, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy, Vizualizace výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

SPC (statistická procesní kontrola), Konfigurace strojů (DNC, ...), Eskalační a alarmový systém, Kvalifikace personálu, Správa energie, Rozšířená realita, Dynamické řízení výroby, Správa obalových jednotek, Řízení změn, Správa nástrojů, Řízení toku materiálu, Výroba jedinečných kusů


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Neshodná výroba, Stavy strojů, Procesní parametry, Kontrolní stanice, Konfigurace strojů (NC programy, ...), Historizace dat


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

Editace a vytváření reportů, Integrovatelnost reportů do aplikace, Vytváření a editace vlastních obrazovek, Uživatelský editor vizualizačních obrazovek, Uživatelská lokalizace, Plugin architektura, Uživatelský editor work flow, Uživatelská konfigurace chování systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Belgie, Česko, Francie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království, Srbsko, Švýcarsko


Kontakní informace

Výrobce řešení Act-in CZ, s.r.o.
Integrátor řešení Act-in CZ, s.r.o.
Produktové stránky Act-in MES