SPC (statistická procesní kontrola)
Konfigurace strojů (DNC, ...)
Eskalační a alarmový systém
Kvalifikace personálu
Správa energie
Automatická vnitřní lokace
Rozšířená realita
Dynamické řízení výroby
Správa obalových jednotek
Řízení změn
Správa nástrojů
Řízení toku materiálu
Výroba jedinečných kusů