Systém pro řízení lidských zdrojů (HRM) kombinuje řadu systémů a procesů k zajištěna snadné správy lidských zdrojů, podnikových procesů a dat. Tento typ informačních systémů využívají podniky k tomu, aby spojily řadu nezbytných personálních funkcí, jako je ukládání údajů o zaměstnancích, správa mezd, náborové procesy, správa benefitů a evidence docházky apod. Zajišťují, aby každodenní rutiny spojené s řízením lidských zdrojů byly zvládnutelné a efektivní. V mnoha případech jsou systému pro řízení lidských zdrojů součástí rozsáhlejších informačních systémů typu ERP.

 

[Zdroj: www.wikipedia.org]