SCADA je zkratka pro "Supervisory Control And Data Acquisition", tedy "dispečerské řízení a sběr dat". Obvykle se tento pojem používá pro software, který z centrálního pracoviště monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a umožňuje jejich ovládání. Jde o:

  • průmyslové procesy ve strojní nebo procesní výrobě (kontinuální nebo dávkové),
  • technické procesy v distribučních sítích (voda, plyn, elektřina apod.), dopravních sítích (např. řízení dopravní signalizace, protipožárních systémů a větrání v tunelech) a komunikačních sítích,
  • procesy při řízení technických zařízení budov (HVAC, zabezpečení),
  • sledování spotřeby elektřiny v zařízeních jako jsou průmyslové závody, nákupní centra, městské aglomerace, zaoceánské lodě apod.

 

[Zdroj: www.wikipedia.org]