SIDAT, spol. s r. o.

Informace o společnosti

Společnost SIDAT, spol. s r. o., vznikla na jaře roku 1990. Dodnes je vlastněna českými fyzickými osobami. V roce 2015, kdy si připomíná 25 let své existence, má více než 80 zaměstnanců a dosahuje obratu přes 250 mil. Kč.

Firma v současné době na pracovištích v Praze a v Brně zabezpečuje služby a dodávky ve třech hlavních oblastech:

 • Komplexní automatizace
 • Výrobní informatika a integrační projekty
 • Customer Care

Těžiště činnosti v oblasti Komplexní automatizace je zejména ve výrobě potravin a nápojů, výrobě stavebních hmot a v chemickém, farmaceutickém a automobilovém průmyslu. Toto portfolio doplňují aktivity v těžbě ropy, v čištění odpadních vod a likvidaci odpadu a v manipulaci s jaderným palivem v atomových elektrárnách. Na základě bohatých zkušeností za dobu působení na českém i evropském trhu zde jsou aplikovány převážně tyto řídící platformy:

 • Siemens (SIMATIC S7, vizualizační systémy WinCC flexible a WinCC a distribuovaný řídicí systém PCS7), ve většině automatizačních projektů
 • Emerson Process Management (DELTA V) v oblasti chemického a farmaceutického průmyslu
 • ProLeiT (PlantIT) s prvky a komponentami Siemens pro specifické dávkové úlohy v oblasti potravinářství, výroby maltových směsí a ve farmacii

Soubor dodávek a služeb zahrnuje nejen vytvoření aplikačního SW pro procesní a vizualizační úroveň, ale i široké spektrum dalších souvisejících dodávek a činností:

 • dodávky elektro včetně projekce a dodávek rozváděčů a kabeláže
 • projekce a dodávky prvků měření a regulace
 • dodávky počítačového hardware
 • projekční, montážní a instalační práce
 • uvedení do provozu v prostředí konečného uživatele včetně zaškolení pracovníků
 • pozáruční údržbu systému a další podporu v rámci programu CUSTOMER CARE
 • kvalifikované řízení celého projektu

Činnosti v oblasti Výrobní informatika a integrační projekty se soustřeďují zejména do potravinářského a zpracovatelského průmyslu. Zde se aplikují převážně tyto řídící platformy a komerční produkty:

 • kompletní modulární portfolio SIEMENS SIMATIC IT, pokrývající potřebné úlohy MES od plánu výroby, přes výrobní exekutivu až po monitoring a protokoly výroby.
 • řadu produktů MES firmy AspenTech pro specifické archivační úlohy v oblasti potravinářství a v oblasti chemického průmyslu.
 • modulární stavebnici SIDAT SIDAS pro řešení monitoringu výroby a úloh MIS/MES, např. pro
 • řešení úloh sledování využití strojů a technologických zařízení (SIDAT SIDAS OEE)
 • řešení úloh sledování spotřeby energií (SIDAT SIDAS IEM)
 • řešení úlohy plánování a řízení podnikové údržby (SIDAT SIDAS MNT)

Řešení v oblasti výrobní informatiky (MIS/MES, PMIS, EMI, LIMS apod.) a integračních projektů zahrnují široké spektrum dodávek a služeb:

 • poradenství, vypracování specifikace požadavků zákazníka a návrhu řešení
 • dodávky počítačového a automatizačního hardware
 • realizaci sběru a archivace procesních, výrobních a provozních dat
 • dodávku aplikačního SW a jeho uvedení do provozu v prostředí konečného uživatele včetně zaškolení pracovníků
 • pozáruční údržbu systému a další podporu v rámci programu CUSTOMER CARE
 • kvalifikované řízení celého projektu

V programu Customer Care je nabízeno zákazníkům široké spektrum dodávek a služeb, které doplňuje aktivity v oblastech komplexní automatizace, výrobní informatiky a integračních projektů. Součástí této rozsáhlé podpory jsou:

 • dodávky počítačového HW a standardního SW, prvků a systémů elektro a polní instrumentace a náhradních dílů s využitím pohotovostního skladu a internetového obchodu
 • standardizované i specializované kurzy a školení projektantů a pracovníků provozovatelů automatizovaných výrobních systémů ve vlastním školicím středisku. (Školicí středisko s autorizací fy Siemens působí v rámci naší společnosti od roku 1995. Za tuto dobu jím prošlo více než 3500 úspěšných absolventů.)
 • komplexní servis 24/7 v záruční i v pozáruční době
 • průmyslové poradenství

V období uplynulých dvou a půl desetiletí si pracovníci společnosti osvojili si špičkovou techniku i aplikační přístupy, které jsou v daných oborech mezinárodním standardem. Společnost se stala certifikovanými aplikačními partnery předních světových firem a jsou také nasazovány vlastní produkty umožňující zefektivnit průmyslovou výrobu a zvýšit provozuschopnost instalovaných technologií.

Mezi zákazníky společnosti SIDAT patří mnoho významných tuzemských i zahraničních firem a nadnárodních koncernů. Jsou mezi nimi např.:

AGC, Behr, Carlsberg, Coca-Cola, Continental, ČKD, Danone, Heidelberg Zement, Heineken, ČEZ, Jaderná elektrárna Kozloduj, KRAFT Foods, Mondelez, Lafarge, Lasselsberger, Lhoist, Maersk Oil Qatar, Nestlé, PKN ORLEN, ProLeiT, PSP Engineering, PVS SABMiller, Siemens, StarBev/Staropramen, Škoda JS, Statoil, Valliant, TRW, Unilever, VW/Škoda Auto, ZENTIVA aj.

Typ dodavatele

Výrobce systému, Systémový integrátor

Oblast pokrytí

Monitoring a řízení výroby

Řešení

 

Kontakt

Jinonická 80, Praha, ČR

www.sidat.cz